Uprawnienia na koparkę - jak je zdobyć?

Obsługa koparki nie jest łatwym zadaniem i wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz umiejętności. Osoby pracujące na tym stanowisku muszą ukończyć specjalny kurs i wyróżniać się dobrym stanem zdrowia. Do szkolenia mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie. Operatorzy mogą liczyć na dobre zarobki. Mają także możliwość założenia własnej działalności lub pracy na wielu placach budowy. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby ukończyć kurs?

Operator koparki - najważniejsze informacje na temat zawodu

Praca operatora wiąże się z dużą odpowiedzialnością, z uwagi na konieczność nieustannego zwracania uwagi na bezpieczeństwo innych osób oraz otaczających konstrukcji i elementów. Jest to zawód stosunkowo niebezpieczny, gdyż niejednokrotnie istnieje ryzyko obsunięcia się ziemi lub np. porażenia prądem, jeśli czynności są wykonywane w pobliżu linii energetycznych. Konieczna jest ponadto precyzja działania, myślenie przestrzenne i umiejętność pełnej koncentracji na wykonywanym zadaniu. Operator koparki często musi przeprowadzać szybkie analizy dotyczące możliwości przetransportowania określonej masy materiału oraz jej podniesienia przez maszynę. W wykonywaniu tego typu prac będą dobrze czuły się osoby mocno samodzielne, które są w stanie szybko podejmować decyzje.

Jak zdobyć uprawnienia na koparkę?

Jak zostało już wspomniane, do kursu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia, mają przynajmniej podstawowe wykształcenie i posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora. Wymagane jest też prawo jazdy kategorii B. Jego posiadanie z pewnością ułatwi szkolenie, gdyż maszyny budowlane poruszają się zarówno po placu budowy, jak i po publicznych drogach. Może się zatem okazać, że pierwszym krokiem jest właśnie ukończenie kursu prawa jazdy. Istotną kwestią jest wybór maszyny jaką chcemy obsługiwać. Jeśli chodzi o pojazdy wykorzystywane do robót ziemnych, obecnie funkcjonują dwie klasy świadectw - I oraz III. Owe klasy dotyczą uprawnień wymaganych do obsługi konkretnej maszyny. Jak wygląda to w praktyce?

  • Koparki jednonaczyniowe klasy III - osoby posiadające to uprawnienie mogą sterować maszynami, których masa całkowita nie przekracza 25 ton.
  • Koparki jednonaczyniowe klasy I - obejmuje wszystkie typy maszyn, bez względu na ich masę całkowitą.
  • Koparko-ładowarki klasy III i koparko-spycharki klasy III - obsługa maszyn bez ograniczeń.
  • Koparki wielonaczyniowe klasy I - obsługa bez ograniczeń.

W wielu ośrodkach szkoleniowych można spotkać się z dwiema wersjami kursów. Pierwsza z nich obejmuje wyłącznie obsługę koparko-ładowarek, z kolei druga obsługę zarówno koparko-ładowarek, koparek oraz ładowarek. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie nauki teorii kursant dowie się m.in. w jaki sposób zbudowane są maszyny i jak działają poszczególne podzespoły. Ważnym elementem jest też dokładne wyjaśnienie przepisów BHP. Część praktyczna skupia się na obsłudze pojazdów. Prowadzone są zatem lekcje jazdy oraz obsługi maszyn.

Po zakończeniu zajęć odbywa się egzamin państwowy przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, składający się z teorii i praktyki. Pozytywny wynik z obu części skutkuje otrzymaniem świadectwa z ukończenia kursu oraz nabyciem uprawnień państwowych do wykonywania pracy jako operator. Odpowiedni wpis umieszcza się również w książce operatora. Cena kursu jest w dużej mierze uzależniona od regionu i wynosi między 1000 zł a 2000 zł.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: 33 484 18 55